Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet

Holmøyskarrennet

Neste renn: Søndag 14. april 2019 (120 dagar igjen)

Resultat 2018

(25.03.2018, 15:12)

Holmøyskarrennet vart i år litt amputert pga veir og føreforhold, men likevel var det 274 turistar og 48 konkurranseløparar som fullførte.

Les meir

Spørjeundersøking

(24.03.2018, 12:45)

Arrangøren av Holmøyskarrennet har laga noken enkle spørsmål som ein gjerne vil ha svar på.

Les meir

Funksjonærliste 2018

(21.03.2018, 21:48)

Les meir

Resultatliste 2017

(09.04.2017, 23:49)

Det vart eit flott 50-årsjubileum for Holmøyskarrennet søndag 9. april 2017. Sjølv om rennet vart flytta til Ullsheim pga dårlege snøforhold så var det mange unge og gamle som tok turen gjennom den 20 km lange løypa.

Les meir

Pressemelding Holmøyskarrennet 2016

(20.03.2016, 21:58)

Les meir

Holmøyskarrennet 1967

Statistikk

Renndato: 9. april 1967

Frå rennprotokollen:
Holmøyskarrennet gjekk for første gong dette året og løypa starta på Rand, gjekk derifrå og forbi Randastøylen, inn gjennom Rustene til Klebergsdalen, derifrå gjekk den rundt Klebergdalsvatnet og opp i Holmøyskaret. Vidare gjekk løypa nesten ned til Jutedalstøylen og i lett kupert terreng inn gjennom Markane og med innkomst på Isebakken.

454 løparar fullførte den ca 25 km lange løypa. Veret var vel akkurat slik Lars Hatledal hadde drøymt om at det skulle bli på det fyrste Holmøyskarrennet i soga. Det var sol frå ein skyfri himmel og det var stilt.

Dette året gjekk lauparane med pakning.


Meir info:
Rennprogram