Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet

Holmøyskarrennet

Neste renn: Søndag 14. april 2019 (120 dagar igjen)

Resultat 2018

(25.03.2018, 15:12)

Holmøyskarrennet vart i år litt amputert pga veir og føreforhold, men likevel var det 274 turistar og 48 konkurranseløparar som fullførte.

Les meir

Spørjeundersøking

(24.03.2018, 12:45)

Arrangøren av Holmøyskarrennet har laga noken enkle spørsmål som ein gjerne vil ha svar på.

Les meir

Funksjonærliste 2018

(21.03.2018, 21:48)

Les meir

Resultatliste 2017

(09.04.2017, 23:49)

Det vart eit flott 50-årsjubileum for Holmøyskarrennet søndag 9. april 2017. Sjølv om rennet vart flytta til Ullsheim pga dårlege snøforhold så var det mange unge og gamle som tok turen gjennom den 20 km lange løypa.

Les meir

Pressemelding Holmøyskarrennet 2016

(20.03.2016, 21:58)

Les meir

Holmøyskarrennet 1994

Statistikk

Renndato: 27. mars 1994

Frå resultatprotokollen:
Årets renn starta i Kroken med innkomst på Ålandsleitet. Det såg dårleg ut med véret så reserveløype på Ullsheim vart vurdert, men på renndagen slo det om til betre vér og jamvel sola kom fram. Totalt 510 turistar og 65 i konkuranseklassene gjekk rennet.
Verdt å nemne er at 7 løparar har gått samtlege renn til no. Desse er Herman Rand, Inge Lødøen, Lidvar Bergset, Per Knut Aaland, Aslaug Aaland, Rolv Tvinnereim og Jon Kjøs.