Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet

Holmøyskarrennet

Neste renn: Søndag 14. april 2019 (120 dagar igjen)

Resultat 2018

(25.03.2018, 15:12)

Holmøyskarrennet vart i år litt amputert pga veir og føreforhold, men likevel var det 274 turistar og 48 konkurranseløparar som fullførte.

Les meir

Spørjeundersøking

(24.03.2018, 12:45)

Arrangøren av Holmøyskarrennet har laga noken enkle spørsmål som ein gjerne vil ha svar på.

Les meir

Funksjonærliste 2018

(21.03.2018, 21:48)

Les meir

Resultatliste 2017

(09.04.2017, 23:49)

Det vart eit flott 50-årsjubileum for Holmøyskarrennet søndag 9. april 2017. Sjølv om rennet vart flytta til Ullsheim pga dårlege snøforhold så var det mange unge og gamle som tok turen gjennom den 20 km lange løypa.

Les meir

Pressemelding Holmøyskarrennet 2016

(20.03.2016, 21:58)

Les meir

Holmøyskarrennet 2008

Resultat | Statistikk

Renndato: 16. mars 2008

Det 42. Holmøyskarrennet vart avvikla under litt varierande forhold. Løypa gjekk standardtraséen frå Kroken i Markane til Nordfjord Fritidssenter på Fjelli. Snøbyer og litt vind i Holmøyskaret gjorde at løypemannskapet fekk prøvd seg. Løypa var godt merka og det var stort sett greidt å gå. Litt blindeføre ned frå skaret gjorde det litt vanskeleg å treffe sporet. Det var litt vanskeleg å få gode ski. Smørefri ski, rubba ski og klisterblanding med voks var det som gjekk igjen.

Marianne Roset frå Veten/Hardbagg var beste dame og Knut Anders Hatlen frå Stranda vann herrar. Ein stor prestasjon når han hadde gått Birkebeinerrennet med godt resultat dagen før.

Totalt var det 29 løparar som gjekk på tid og 468 turistar som deltok.