Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet

Holmøyskarrennet

Neste renn: Søndag 14. april 2019 (120 dagar igjen)

Resultat 2018

(25.03.2018, 15:12)

Holmøyskarrennet vart i år litt amputert pga veir og føreforhold, men likevel var det 274 turistar og 48 konkurranseløparar som fullførte.

Les meir

Spørjeundersøking

(24.03.2018, 12:45)

Arrangøren av Holmøyskarrennet har laga noken enkle spørsmål som ein gjerne vil ha svar på.

Les meir

Funksjonærliste 2018

(21.03.2018, 21:48)

Les meir

Resultatliste 2017

(09.04.2017, 23:49)

Det vart eit flott 50-årsjubileum for Holmøyskarrennet søndag 9. april 2017. Sjølv om rennet vart flytta til Ullsheim pga dårlege snøforhold så var det mange unge og gamle som tok turen gjennom den 20 km lange løypa.

Les meir

Pressemelding Holmøyskarrennet 2016

(20.03.2016, 21:58)

Les meir

Organisasjon

Rennleiing
TD
Rennleiar Bodil Rand 93 84 54 45
Nestrennleiar Inge Matias Tvinnereim 91 76 60 44
Kasserar Eivind Hopland 90 86 11 26
Påmelding Thorolf Aarøen 91 12 87 30
Pr.sjef Vibeke Rand 99 38 88 57
Løypesjef Anders Bergset 91 83 31 01

Styret for Holmøyskarrennet
IL Veten Anders Bergset (leiar)
IL Veten Ragnvald Bergset
Hardbagg IL Edvar Tvinnereim
Hardbagg IL Dag Hopland

Her er funksjonærlista for Holmøyskarrennet 2018.

Vi reknar med at du kan stille opp og hjelpe til. Dersom det ikkje skulle høve for deg, gjer vel og finn ein person i din stad. Rennleiar må då få melding om alle endringar i funksjonærlista.

Bodil Rand
-rennleiar-