Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet Holmøyskarrennet

Holmøyskarrennet

Neste renn: Søndag 25. mars 2018 (60 dagar igjen)

Resultatliste 2017

(09.04.2017, 23:49)

Det vart eit flott 50-årsjubileum for Holmøyskarrennet søndag 9. april 2017. Sjølv om rennet vart flytta til Ullsheim pga dårlege snøforhold så var det mange unge og gamle som tok turen gjennom den 20 km lange løypa.

Les meir

Startliste 2017

(08.04.2017, 18:31)

Les meir

Påmeldingar 2017

(08.04.2017, 09:30)

Les meir

Funksjonærliste

(05.04.2017, 17:43)

Les meir

Reserveløype på Ullsheim

(04.04.2017, 10:03)

2017-rennet blir flytta til reserveløype.

Les meir

Organisasjon

Rennleiing
TD
Rennleiar Arne M. Sølvberg 48 15 13 17
Nestrennleiar Inge Matias Tvinnereim 91 76 60 44
Kasserar Eivind Hopland 90 86 11 26
Påmelding Thorolf Aarøen 91 12 87 30
Pr.sjef Arne M. Sølvberg 48 15 13 17
Løypesjef Anders Bergset 91 83 31 01

Styret for Holmøyskarrennet
IL Veten Anders Bergset (leiar)
IL Veten Ragnvald Bergset
Hardbagg IL Edvar Tvinnereim
Hardbagg IL Rolf Magne Hellevang

Her er funksjonærlista for Holmøyskarrennet 2017.


Vi reknar med at du kan stille opp og hjelpe til. Dersom det ikkje skulle høve for deg, gjer vel og finn ein person i din stad. Rennleiar må då få melding om alle endringar i funksjonærlista.

Arne M. Sølvberg
-rennleiar-